Naše akcie - ako sa nenudíme...
2 x Medzinárodná výstava psov v Bratislave - Springduodanube


V dňoch 14. - 15. 5. 2011 sa konali
2 Medzinárodné výstavy psov v Bratislave pod spoločným, už tradičným jarným názvom - Springduodanube. 

Krážovských strážnikov reprezentovali Hudson, Golfo, Great Britain a Cortina. 

VÝSLEDKY OBOCH VÝSTAV:

14.5.2011 - MVP Bratislava (posudzoval český rozhodca Otakar Vondrouš)

 

sučky - trieda stredná:
Jch. GREAT BRITAIN Krážovská stráž
výborná 2, res. CAC

psy - trieda stredná:
Jch. GOLFO Krážovská strហ- výborný 1, CAC

HUDSON Krážovská strហ- výborný 2
 

15.5.2011 - MVP Bratislava (posudzoval portugalský rozhodca RUI Oliveira
 

sučky - trieda stredná:
Jch. GREAT BRITAIN Krážovská stráž
výborná 1, CAC, res. CACIB

psy - trieda otvorená:
Jch. GOLFO Krážovská strហ- výborný 2, res. CAC

HUDSON Krážovská strហ- výborný 3

sučky  - trieda šampiónov:
Ch. CORTINA Krážovská stráž
výborná 1, CAC, CACIB, BOB


spä na akcie

hlavná stránka