Letia sane dolu stráňou, na nich malé deti, 
už sa blížia Vianoce, ten čas rýchlo letí...
Starý rok už odchádza, nový ide za ním, 
veľa šťastia, zdravia, lásky, to je našim prianím.
Cez Vianoce vyber úsmev a rozdaj ho všetkým, 
dávaj si naň dobrý pozor, aby nebol riedkym. 
 

Veselé Vianoce, Merry Christmas, Frohe Weihnachten.