Vrh "R" Kráľovská stráž - 6. týždeň

Počasie sa začalo zjarnievať a tak si chlpáčikovia vybehli na prechádzku do záhradky.

Ako im to tam pristane.

 

 

  Rodičia                       Váhová tabuľka        

Album 1.týždeň     Album 2.týždeň      Album 3.týždeň     Album 5.týždeň 

OSOBNÉ STRÁNKY ŠTENIATOK

O našich doteraz narodených šteňatách si môžete čo-to prečítať na týchto stránkach:

prehľad odchovov

Vrh A, Vrh B, Vrh C, Vrh D, Vrh E, Vrh F, Vrh G, Vrh H,  Vrh CH, Vrh IVrh J, Vrh K, Vrh L, Vrh M, Vrh N, Vrh O, Vrh P 

hlavná stránka