Genetické okienko - farby hovawartov


Tabuľka pre rodičov
čierny x plavý
Rodičia
Farba
Rodičia
genetický kód
Potomkovia (farba a genetický kód) - možnosti
čierny x plavý AAEE x AAee  AAEe všetky šteňatá budú celočierne
čierny x plavý AAEE x Aaee  AAEe, AaEe všetky šteňatá budú celočierne
čierny x plavý AAEE x aaee  AaEe všetky šteňatá budú celočierne
čierny x plavý AAEe x AAee  AAEe, AAee 50% šteniat čiernych, 50% plavých
čierny x plavý AAEe x Aaee  AAEe, AAee, AaEe, Aaee 50% šteniat čiernych, 50% plavých
čierny x plavý AAEe x aaee  AaEe, Aaee 50% šteniat čiernych, 50% plavých
čierny x plavý AaEE x AAee  AAEe, AaEe všetky šteňatá budú celočierne
čierny x plavý AaEE x Aaee  AAEe, 2 x AaEe, aaEe 75 % šteniat čiernych, 25 % čsz.
čierny x plavý AaEE x aaee  AaEe, aaEe 50 % šteniat čiernych, 50 % čsz.
čierny x plavý AaEe x AAee  AAEe, AAee, AaEe, Aaee 50% šteniat čiernych, 50% plavých
čierny x plavý AaEe x Aaee AAEe, AAee, 2 x AaEe, 2 x Aaee, aaEe, aaee 37,5 % čiernych, 50% plavých, 12,5 % čsz
čierny x plavý AaEe x aaee AaEe, aaEe, Aaee, aaee 25 % čiernych, 50% plavých, 25 % čsz

Ak by sme o farbách predkov, z ktorých pochádzajú naši rodičia v tabuľke nevedeli nič, čo by nám pomohlo upresniť ich genetické založenie, tak by pravdepodobnosť farebného zloženia šteniat vo vrhu rodičov
čierny x plavý bola takáto:

65,625 % čiernych šteniat, 25 % plavých šteniat, 9,375 % šteniat čiernych so znakmi.

Ak by sme vedeli, že jeden priamy predok (rodič) nášho čierneho rodiča bol farby čiernej so znakmi, tak by pravdepodobnosť farebného zloženia šteniat vo vrhu rodičov čierny x plavý bola takáto:

56,25 % čiernych šteniat, 25 % plavých šteniat, 18,75 % šteniat čiernych so znakmi.

Ak by sme vedeli, že jeden priamy predok (rodič) nášho čierneho rodiča bol farby čiernej so znakmi a druhý farby plavej, tak by pravdepodobnosť farebného zloženia šteniat vo vrhu rodičov čierny x plavý bola takáto:

37,5 % čiernych šteniat, 50 % plavých šteniat, 12,5 % šteniat čiernych so znakmi. 

 

späť na farby hovawartov