Moja pani - čo to zase stvára...

Skúšobný výskok z lietadla ešte na zemi      V okamihu výsadku
Skúšobný výskok z           V okamihu výsadku
lietadla  ešte na zemi                                        

Zopár kotrmelcov Voľný pád
 
Zopár kotrmelcov a nádherný voľný pád....

A opäť pevná pôda pod nohami  
A opäť pevná pôda pod nohami


naspäť