Erny Plavý květ

 

Brit z Pešíkova kraje

schwarzmarken
vorzüglich, CAC, 4 x Sieger der Klasse
HD-frei
Prf.: ZM, ZVV1,  Wesen 5

Enno z Frýdlantské doliny
schwarzmarken

Anfortas v.Quellenhof

Konny v.Eulenhorst

Burga v.d.Horipforte

Alja v.d.Kreuzschlenke

Donner v.d.Siggiburg

Alfa v.Beckhausen

Brona z Páralovy zahrady
schwarzmarken

Falk v.Wendenhaus

Airun v. Wendenhaus

Brinda v.Klingenberg

Fee v.Siegfriedshof

Baccus v.d. Asseburg

Dana v.Siegfriedshof

 Alfa Alpské tajemství

blond
vorzüglich, Regionalsieger

Dyras v. Seeräuber
schwarzmarken

Baccus v.d.Asseburg

Endor v. Haveleck

Halla v. Inesgarten

Cenza v.Klingenberg

Artus v. Akazienteich

Andra v. Dreiseeneck

Aida z Páralovy zahrady
schwarz

Falko v. Elbflorenz

Atze v. Ehrenpforte

Klari v. Elbflorenz

Lima v.Elbflorenz

Carlos v. Schwarzbach Lausitz

Asta v. Schillerplatz