Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
 

Pre zmenu sa raz pochválim aj ja osobne, nech naše psice nie sú príliš namyslené.

V rokoch  2004 až 2007 som študovala na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach odbor Kynológia.
Bolo to veľmi zaujímavé štúdium. Človek sa naozaj dozvedel veľa zaujímavého o psoch z mnohých stránok ich života.

Mám úspešne absolvované tieto skúšky:

Latinčina (výborne)
Angličtina v kynológii
(zápočet)
Organizácia kynológie na Slovensku a vo svete
(výborne)
Biológia a základy ekológie (
dobre)
Morfológia psov (anatómia a histológia)
(veľmi dobre)
Fyziológia psov
(výborne)
Všeobecná zootechnika a plemená psov
(veľmi dobre)
Etológia
(výborne)
Etika v kynológii
(výborne)                                                                                            GENETICKÉ OKIENKO
Výživa a dietetika psov
(výborne)
Infekčné choroby psov
(výborne)
Genetika a plemenitba
(výborne)                                                               Môj študijný priemer za 3 roky bol 1,28.
Výkon a výcvik služobných psov (výborne)                                               Bakalársku prácu som písala na tému           
Výkon a výcvik spoločenských a ostatných plemien psov
(výborne)       "Výživa psov veľkých plemien a využitie
Hygiena chovu psov
(výborne)                                                                      priemyselne vyrábaných krmív"
Posudzovanie a úprava exteriéru psov
(veľmi dobre)                                Posudok školiteľa som dostala za 1,
Parazitárne choroby psov (výborne)                                                           posudok oponenta rovnako za 1.
Poruchy správania psov (zápočet)                                                              Štátnu skúšku: ako inak - za 1.
Reprodukcia psov a odchov šteniat (výborne)                                           Nuž čo, bifľoška.
Vnútorné choroby psov a základy laboratórnej diagnostiky (výborne)    Ale som na seba hrdá.
Výkon a výcvik poľovných plemien psov (veľmi dobre)
Chirurgické a ortopedické ošetrenie psov (výborne)
Legislatívy (výborne)

Ako pikošky z toho, čo som sa dozvedela na pôde Univerzity a čo som sa nedozvedela za 8 rokov chovania psov ani od môjho veterinára, uvádzam:

  • Viete, že vedľajším účinkom po očkovaní šteniat vakcínou Duramun sú (alebo môžu byť) silné hnačky? 
    V pvých dvoch vrhoch sa u nás neprejavili, ale v treťom áno. Ide o riedku stolicu bez akýchoľvek ďalších príznakov ochorenia (šteňatá nemajú zvýšené teploty, sú zdravo hravé a žravé). Keď som len sedliackym rozumom prišla k takémuto predpokladu, naša veterinárka ma vysmiala, ale veterinárka v Žiline môj predpoklad potvrdila a na Univerzite mi to dokladovali aj letákom priamo k vakcíne Duramun, kde sa výskyt takýchto vedľajších účinkov uvádza.

  • Viete, že po zaočkovaní šteniat proti Koronaviróze je odolnosť šteniat proti tejto chorobe len 60-70%?
    Najlepším spôsobom ako túto odolnosť u šteniat zvýšiť, je zaočkovať suku tesne pred krytím. (Pravdepodobne to neplatí len pre Koronavirózu, ale práve pre ňu je to percento odolnosti najnižšie). 

  • Viete, že na očkovanie šteniat i dospelých psov je lepšie zvoliť si vakcíny stredoeurópskej výroby?
    V rôznych častiach sveta sa totiž nachádzajú rôzne kmene vírusov, spôsobujúcich danú chorobu. Každý výrobca vyrába vakcíny z tých kmeňov vírusov, ktoré sa vyskytujú v jeho oblasti. A tak sa môže stať, že vakcína americká, či juhoeurópska alebo vakcína zo severských štátov nebude dostatočne účinná voči tým vírusovým kmeňom, ktoré sa vyskytujú na Slovensku a v blízkom okolí.

 

 

                                            späť na chov.stanicu                      
                        Domovská stránka