Reportáže z výstav

Medzinárodná výstava psov - Springduodanube
Bratislava - máj 2009
posudzovali:
sobota - Gabriela Ridarčíková (Slovensko)
, nedeľa - Běla Sochorová (ČR)

  

sobota - Gabriela Ridarčíková (Slovensko)

PSY SUKY
Trieda mladých:  
Everest  Kráľovská stráž - V1, CAJC
Eston  Kráľovská stráž - V2
Trieda mladých:  
Fidži Kráľovská stráž - V2
  Trieda otvorená:
Coral Sea Kráľovská stráž - V2, res. CAC
  Trieda šampiónov:
Cortina Kráľovská stráž - V3

Oslavoval najmä Everest, ktorý ziskom tretieho titulu CAJC splnil všetky podmienky pre udelenie titulu Slovenský šampión krásy mladých a pred menom bude používať titulu Jch. (Junioršampión). Právom mu patrí veľká gratulácia.

 

 

nedeľa - Běla Sochorová (ČR)

PSY SUKY
Trieda mladých:  
Eston  Kráľovská stráž - VD2
Trieda mladých:  
Fidži Kráľovská stráž - V2
Medzitrieda:
Everest  Kráľovská stráž - VD2
Trieda otvorená:
Coral Sea Kráľovská stráž - V1, CAC, res. CACIB
  Trieda šampiónov:
Cortina Kráľovská stráž - V3

Už tradične súťažia Kráľovskí strážnici aj o ocenenie "Najlepší z ch.st. Kráľovská stráž".
V sobotu si ocenenie vyslúžil Everest s titulom CAJC a v nedeľu Coralka s titulom CAC, res. CACIB. 


Pre Coralku to bolo posledné účinkovanie v triede otvorenej a na ďalších výstavách sa už predstaví v triede šampiónov, kde bude bude bojovať o ocenenie CAC s cieľom splniť podmienky aj na udelenie titulu Slovenský Grand šampión.
Ešte predtým ju však čakajú aj materské povinnosti, ktoré má plánované na leto a skorú jeseň roku 2009.

O našich doteraz narodených šteňatách si môžete čo-to prečítať na týchto stránkach:

Vrh A, Vrh B, Vrh C, Vrh D, Vrh E, Vrh F

domovská stránka