Krátky úvod do sveta výstav

 

Ako je to s rôznymi druhmi výstav psov.

Aký je vlastne rozdiel medzi medzinárodnou, národnou a celoštátnou výstavou?

V prvom rade treba povedať, že na všetky tri typy výstav sa môžu prihlásiť aj účastníci zo zahraničia, tak, ako my sa môžeme prihlasovať aj na národné výstavy v iných štátoch. Tajomstvo nie je teda v tom, kto sa kam môže prihlásiť, ale v tom, aké tituly môže získať.

Základom sú národné a celoštátne výstavy, kde sa súťaží o čakateľstvo (CAC) na titul národného šampióna krásy. Ak pes získa potrebný počet CAC na Slovensku, bude mu udelený titul Slovenský šampión krásy. Ak tie CAC získa v ČR, bude Český šampión a pod. V rôznych krajinách sa tie čakateľstvá môžu volať rôzne. Najčastejšie je to práve CAC, ale napr. v Poľsku je to CWC a v Rakúsku CACA. V triede mladých (do 18 mesiacov) sa udeľuje CAJC, čo smeruje k titulu Juniorský šampión krásy.

Na Slovensku platí, že Celoštátnych výstav môže byť niekoľko do roka, ale Národná výstava je len raz ročne. Každý rok v inom meste a na Národnej výstave sa okrem CAJC a CAC udeľuje aj titul Víťaz Slovenska za daný rok. Tento titul v roku 2005 Získala naša Afrika Gora Monte. Oficiálne sa to uvádza ako Víťaz Slovenska 2005. V danom roku to teda môže získať len jeden pes a jedna suka daného plemena. O tento titul súťažia psy a suky, ktorí na Národnej výstave získali CAC. Mladí s titulom CAJC o Víťaza Slovenska nesúťažia.

Na medzinárodných výstavách sa udeľujú CAC a CAJC rovnako ako národných a celoštátnych, ale okrem toho sa jednému psovi a jednej suke daného plemena udeľuje čakateľstvo CACIB. Podľa pravidiel medzinárodnej kynologickej federácie (FCI) sa získaním určitého počtu CACIB v rôznych krajinách môže pes uchádzať o titul Interšampión, alebo o nový titul od roku 2009 Medzinárodný výstavný šampión.

 

 prehľad výstavných úspechov
ch.st. Kráľovská stráž


domovská stránka