Na skúške ZOP: Základy ovládateľnosti psa

Keďže sa Gaia hárala, museli sme cvičiť poslední, čo nám v únave ešte dopomohlo. Prvá časť - individuálne cviky neboli zrovna najslávnejšie - len 32 bodov z 50. Druhú časť - cvičenie v skupine sme zvládli na plný počet bodov - 50. Všetci sa čudovali, že zvyčajne to býva naopak, že v skupine psy reagujú na okolie a rozptyľujú sa. Pre Gaiu to naopak je ideálne, keď okolo nej cvičia ďalšie psy a ona sa pred nimi predvádza, že všetko vie lepšie ako ostatní. Zážitkom je pozorovať ju ako sa po ostatných cvičiacich psoch pozerá "zvrchu" a namyslene.

Na obrázkoch vidieť prierez skúškou:

 Na skúške ZOP - chôdza   Na skúške ZOP - chôdza  Na skúške ZOP - chôdza Na skúške ZOP - chôdzaNa skúške ZOP - chôdza  Chôdza pri nohe, krokom, klusom aj pomaly.

  Na skúške ZOP - chôdza Dlhodobé odloženie - pre Gaiku nič ťažkého

Na skúške ZOP - chôdza Cvičenie v skupine

Vyhodnotenie - 82 bodov zo 100, známka 2 Vyhodnotenie - 82 bodov zo 100, známka 2  
Košík je Gaikin najväčší nepriateľ, síce ho znesie, ale tvári sa pri tom, ako keby v tom okamihu ochrnula na krčnú chrbticu. Bola to však podmienka pre cvik - nesenie psa psovodom a následne cudzou osobou.
Vyhodnotenie - 82 bodov zo 100, známka 2  

Vyhodnotenie - 82 bodov zo 100, známka 2 Vyhodnotenie - 82 bodov zo 100 - známka veľmi dobrá.


späť na akcie