Vrh "M" Kráľovská stráž - 1. týždeň

Narodili sa:
4 sučky čierne so znakmi,
2 psi čierni so znakmi
1 psík plavý

majú veľmi výdatné pôrodné váhy (500-700 gr.), tak im doma hovoríme
" 7 statočných "

 

  

 

14.5.2013 - šteniatka dovŕšili prvý týždeň svojho života

ich hmotnosť sa pohybuje okolo 1 kg.

 


 

 Rodičia                       Váhová tabuľka      Portréty

Album 2. týž   Album 3. týž   Album 4. týž    Album 5. týž.

OSOBNÉ STRÁNKY ŠTENIATOK

O našich doteraz narodených šteňatách si môžete čo-to prečítať na týchto stránkach:

prehľad odchovov

Vrh A, Vrh B, Vrh C, Vrh D, Vrh E, Vrh F, Vrh G, Vrh H,  Vrh CH, Vrh IVrh J, Vrh K, Vrh L

hlavná stránka