Genetické okienko - farby hovawartov


Tabuľka pre rodičov
čierny so znakmi x plavý:
Rodičia
Farba
Rodičia
genetický kód
Potomkovia (farba a genetický kód) - možnosti
čierny so znakmi x plavý: aaEE x AAee AaEe všetky šteňatá budú celočierne
čierny so znakmi x plavý: aaEE x Aaee AaEe, aaEe šteňatá budú farby čiernej a čierne so znakmi (v pomere 50 % : 50 %), žiadne šteňa nebude plavé
čierny so znakmi x plavý: aaEE x aaee aaEe všetky šteňatá budú čierne so znakmi
čierny so znakmi x plavý: aaEe x AAee AaEe, Aaee šteňatá budú čierne a plavé (v pomere 50 % : 50 %)
čierny so znakmi x plavý: aaEe x Aaee AaEe, Aaee, aaEe, aaee šteňatá všetkých 3 farieb v pomere 50% palvých a po 25 % čienych a čsz
čierny so znakmi x plavý: aaEe x aaee aaEe, aaee šteňatá budú čsz a plavé (v pomere 50 % : 50 %)

 

 

späť na farby hovawartov