Genetické okienko - farby hovawartov


Tabuľka pre oboch rodičov čiernych so znakmi:
Rodičia
Farba
Rodičia
genetický kód
Potomkovia (farba a genetický kód) - možnosti
čsz x čsz aaEE x aaEE čierna so znakmi (aaEE)
nenesie vlohu pre plavú farbu
 
čsz x čsz aaEE x aaEe čierna so znakmi (aaEE, aaEe)
aaEe nesie vlohu pre plavú farbu "e"
 
čsz x čsz aaEe x aaEe čierna so znakmi (aaEE, 2 x aaEe)
aaEe nesie vlohu pre plavú farbu "e"
plavá (aaee)

Po oboch rodičoch čiernych so znakmi sa narodí 91,66 % šteniat čiernych so znakmi a 8,33 % šteniat plavých

Všetky plavé šteňatá budú ďalej prenášať vlohu pre farbu čiernu so znakmi.

Zo šteniat narodených vo farbe čierna so znakmi bude mať len 38,66 % vlohu pre farbu plavú. 

Z toho vyplýva, že ak sa šteňa narodí zo spojenia rodičov  čsz x čsz
s pravdepodobnosťou
61,34 % nebude môcť mať plavé potomstvo.

Jedinec čierny so znakmi nikdy neprenáša vlohu pre celočiernu farbu, pretože obe alely "a" má malé písmenko "a", čiernoznakatá farba je homozygotne recesívna a preto sa po dvoch čiernoznakatých rodičoch nikdy nemôže narodiť celočierne šteňa.

Žiadny z potomkov spojenia čsz x čsz neprenáša vlohu pre celočiernu farbu.

 

späť na farby hovawartov