Genetické okienko - farby hovawartov


Tabuľka pre oboch rodičov plavých:
Rodičia
Farba
Rodičia
genetický kód
Potomkovia (farba a genetický kód) - možnosti
plavý x plavý AAee x AAee plavá (AAee)  - s vlohou pre celočiernu farbu
plavý x plavý AAee x Aaee plavá (AAee, Aaee) - obe s vlohou pre celočiernu farbu
plavý x plavý AAee x aaee plavá (Aaee) - v prípade aaee nie je vloha pre celočiernu farbu
plavý x plavý Aaee x Aaee plavá (AAee, 2 x Aaee, aaee) - v prípade aaee nie je vloha pre celočiernu farbu
plavý x plavý Aaee x aaee plavá (Aaee, aaee) - v prípade aaee nie je vloha pre celočiernu farbu
plavý x plavý aaee x aaee plavá (aaee) - nie je vloha pre celočiernu farbu

Všetci potomkovia budú síce plaví, ale môžu niesť rôzne vlohy pre farbu celočiernu alebo čiernu so znakmi a to s takouto pravdepodobnosťou:

Bez ohľadu na vzdialenejších predkov budú mať všetci potomkovia oboch plavých rodičov vlohu pre plavú farbu
a k tomu  
29,2 % šteniat bude mať vlohu len pre čiernu farbu
29,2 % šteniat bude mať vlohu len pre čiernu farbu so znakmi
41,6 % šteniat bude mať vlohu aj pre čiernu farbu aj pre farbu čiernu so znakmi

Toto platí samozrejme len vtedy ak je rovnako štatisticky pravdepodobné, že plaví jedinci pochádzajú zo všetkých možných farebných kombinácií ich predkov. Ak by v predkoch nefigurovali žiadni celočierni jedinci, nebudú mať ani plaví rodičia vlohu pre čiernu farbu a rovnako aj v prípade vlohy pre farbu čiernu so znakmi.

 


 

späť na farby hovawartov