Genetické okienko - farby hovawartov

Súhrn:

1. Po oboch čiernoznakatých rodičoch sa nemôžu narodiť celočierne šteňatá.

2. Po oboch plavých rodičoch sa môžu narodiť len plavé šteňatá. 

3. Celočierne šteňa sa môže narodiť v prípade, keď:
           a) aspoň jeden z rodičov je celočierny, na farbe druhého nezáleží (môže byť čierny, plavý aj čsz)
           b) jeden z rodičov je plavý a druhý čierny so znakmi. 
               V tomto prípade dedí šteňa celočiernu farbu po plavom rodičovi.

4. Aby plavý rodič niesol vlohu pre celočiernu farbu, musí mať nejakého predka farby celočiernej a pritom medzi týmto predkom a jedincom musí byť neprerušená línia plavých potomkov. Akonáhle by v jednej z generácií medzi plavým a čiernym bol v línii jedinec čiernoznakatý, nemôžeme už po jeho plavých potomkoch očakávať celočierne sfarbenie. 
Príklad 1: pradedo celočierny, dedo plavý, otec čiernoznakatý, syn plavý - tento syn už nebude mať vlohu pre celočiernu farbu.
Príklad 2: pradedo celočierny, dedo plavý, otec plavý, syn plavý - tento syn môže, ale nemusí niesť vlohu pre celočiernu farbu.

5. Čiernoznakatý, alebo čierny jedinec narodený po jednom plavom rodičovi vždy nesie aj vlohu pre plavú farbu.

6. Čiernoznakatý jedinec narodený po oboch čiernoznakatých rodičoch môže a nemusí niesť aj vlohu pre plavú farbu. Dá sa zistiť jedine tzv. testovacím párením, kedy ho spárime s plavým partnerom a ak sa nenarodí žiadne plavé šteňa, je pravdepodobnosť, že vlohu pre plavú farbu nenesie. Samozrejme z pohľadu štatistiky sa to nemusí potvrdiť hneď pri prvom vrhu. Výsledok je objektívny až po dostatočnom počte potomkov.

7. Čierny jedinec narodený po oboch čiernych rodičoch môže a nemusí niesť aj vlohu pre plavú farbu. 
    Platí ako v bode 6.

8. Plavý jedinec narodený po dvoch čiernych rodičoch môže niesť aj vlohu pre farbu čiernu so znakmi, aj pre farbu celočiernu, prípadne len pre jednu z nich.

9. Plavý jedinec narodený po dvoch čiernoznakatých rodičoch nemôže niesť vlohu pre farbu celočiernu.

Ak si človek vyberá šteňa, z ktorého chce mať neskôr chovného psa, alebo sučku a zamýšľa sa nad tým, aké farby by teoreticky mohlo mať jeho potomstvo, tak tu je malá pomôcka:

a) čierne šteňa narodené po rodičoch plavý x čierny so znakmi 
bude mať 100% vlohu aj pre farbu plavú, aj pre farbu čiernu so znakmi

Dôvod: plavý rodič musí mať v lokuse E jednoznačne založenie "ee", pričom v lokuse A môže mať AA, alebo Aa.
Nemôže mať "aa", lebo inak by sa po ňom nemohlo narodiť celočierne šteňa. Tu vidíme, že čierne šteňa po plavom rodičovi určite zdedí vlohu pre plavú farbu, ale nemusí (hoci môže) zdediť vlohu pre farbu čiernu so znakmi.
Po rodičovi čiernom so znakmi 100 % zdedí alelu "a", pretože čiernoznakatý rodič alelu "A" vôbec nemá. V lokuse E, môže mať čiernoznakatý rodič založenie EE, alebo Ee.
EE sa dá zdediť len v prípade, že rodičia toho čiernoznakatého boli obaja čiernoznakatí, alebo jeden z nich bol čierny, alebo boli obaja čierni. Ak bol jeden z rodičov čiernoznakatého jedinca plavý, tak čiernoznakatý rodič má určite založenie Ee.
Tu vidíme, že čierne šteňa po čiernoznakatom rodičovi 100% zdedí vlohu pre farbu čiernu so znakmi a môže, ale nemusí získať aj vlohu pre farbu plavú.

b) šteňa čierne so znakmi narodené po rodičoch, kde jeden je plavý, a druhý čierny alebo čierny so znakmi bude mať 100 % vlohu aj pre plavú farbu.

Dôvod:   plavý rodič má 100% založenie "ee" a teda svojmu potomkovi jednoznačne odovzdá alelu "e" a teda vlohu pre plavú farbu. Od druhého rodiča šteňa zdedilo alelu "E". Keby to tak nebolo, bolo by sa šteňa narodilo plavé.

 

 

späť na farby hovawartov