Výberový vrh - Definícia podmienok

Podmienkami pre priznanie tohto štatútu je, aby obaja rodičia spĺňali nasledovné podmienky: 
 

- negatívny rtg dysplázie bedrových kĺbov (DBK 0/0, resp. A/A)
- hodnotenie povahy AAA, resp. v ČR AA, prípadne inde v zahraničí označenie bezchybnej povahy
- zložené skúšky z výkonu minimálne na úrovni ZM - teda kompletná 3-stupňová skúška (stopa, poslušnosť, obrana)
- výstavné hodnotenie výborný

Nám sa v doterajšej histórii chovateľskej stanice podarilo tieto podmienky splniť pri týchto vrhoch:

 "C", "E" a "H", "CH", "J"

19.7.2010 sa nám opäť narodila už druhá generácia šteniatok z výberového chovu.

Viac informácií získate aj na tel. č. 0905 276 915, 0911 175 573 alebo mailom.
 

prehľad všetkých našich odchovov

hlavná stránka