Vrh C - spoločné stretnutia

január 2006: Remata (Afrika, Cortina a Corálka)


apríl 2006: Ostrava (Afrika, Cortina, Artur) 
Afrika získala ocenenie V1, CAC, Cortina VD a Artur V1 CAC
Afrika, Cortinka a Artur Afrika, Cortinka a Artur Cortinka s mamou Afrikou a otcom Arturom Cortinka pred nástupom do kruhu


máj 2006: Klubová výstava SHK - Skalica (Corálka, Afrika, Cortina, Artur)
Afrika získala ocenenie V1, CAC, Cortina V3, Corálka V4 a Artur V1 CAC

 


naspä na vrh "C"