Vrh "O" Kráľovská stráž - 3. týždeň

Šteniatka už otvárajú očká a tak sa už začínajú podobať na psíkov. Veľa toho ešte nevidia, skôr len rozoznávajú svetlo a tmu. Ale čoskoro sa začnú zrakom aj spoľahlivo orientovať. Mnohí si už trénujú aj hlasivky a mne trénujú uši. Neraz vystrúhajú takú paletu zvukov, že keby človek nič nevidel len počul, bol by presvedčený, že sa rujú dospelé psy. Ale pri týchto malých krpcoch je to veľmi roztomilé. Najmä keď sa pasujú za veľkého zlého psa a vzápätí ich zradia vlastné nohy a z ničoho nič sa skrbáľajú na zem. Ešte že to nemajú ďaleko.

 

 

  Rodičia                       Váhová tabuľka          Portréty     Portréty 2

Album 1.týždeň    Album 2.týždeň    Album 3.týždeň     Album 4.týždeň

spoločné albumy O a P

Album O+P 5 týž.           Album výlety     Album vylety2     Album vylety3

OSOBNÉ STRÁNKY ŠTENIATOK

O našich doteraz narodených šteňatách si môžete čo-to prečítať na týchto stránkach:

prehľad odchovov

Vrh A, Vrh B, Vrh C, Vrh D, Vrh E, Vrh F, Vrh G, Vrh H,  Vrh CH, Vrh IVrh J, Vrh K, Vrh L, Vrh M, Vrh N 

hlavná stránka