Naše akcie - ako sa nenudíme...
Kráľovský víkend - výcvikový víkend Kráľovských strážnikov: Pružina - marec 2011


Rady Kráľovských strážnikov sa rozširujú. Od konania druhého Kráľovského víkendu podrástli hlavne šteniatka z nášho vrhu CH. Práve pre nich je takýto výcvikový víkend ideálny, aby sa naučili správne výcvikové postupy. Starší sú už o krok vpred, ale aj oni sa majú čo naučiť na našich víkendoch. Či už prakticky na "pľaci" alebo teoreticky pri večerných prednáškach. Tentokrát sme mali dve prednášky. V piatok večer na tému "Dysplázia bedrových a lakťových kĺbov" a v sobotu večer na tému "Chovateľstvo a reprodukcia psov". Obe prednášky mali veľký úspech a informácie z nich už čoskoro využijú naši čerství zbonitovanci: Francia a Everest. Na chovateľskú kariéru sa čoskoro chystá aj Great Britain a Dakara.

Zišli sme sa v takomto zložení:

Zakladateľka chovu Kráľovských strážnikov CH. AFRIKA GORA MONTE
a jej potomstvo:
Vrh "C" - Cortina
Vrh "D" - Dakara
Vrh "E" - Everest, Emirat
Vrh "F" - Francia, Fidži
Vrh "G" - Great Britain
Vrh "CH" - Chelsea, Chiara, Channel, Chile, Chadwick,

Okrem Kráľovských strážnikov sme tentokrát medzi nami mali dve "špiónky":  už tradične Brittany Nova Moravia, a kamarátku našej Chile - Aimie Sagbariam.


V sobotu medzi nás prišiel dvorný figurant Slovenského hovawart klubu - Miroslav Hanajík, ktorý je zhodou okolností z Martina a u ktorého trénujeme už asi 7 rokov. V nedeľu sa nám venoval skúsený figurant rovnako z Martina - Vladimír Stassel, ktorý sa výcviku psov venuje profesionálne a niekoľko rokov pôsobil aj v zahraničí. 

Kompletný fotoalbum z výcviku je tu.

 

Sobotné popoludnie sme venovali výcviku poslušnosti a súťažiam. Šteniatka mali voľnú disciplínu, kde mohli v časovom limite 2 minúty predviesť to najlepšie, čo sa už stihli naučiť. Keď som túto súťaž vymýšľala, očakávala som, že od šteniatok vo veku 9 mesiacov uvidíme takú výcvikovú klasiku akou je chôdza pri nohe, privolanie a snáď vrcholom bude predvedenie povelov sadni, ľahni, vstaň a obraty na mieste. No pravdupovediac, chvíľami som zostávala v nemom úžase. Okrem tých povinných základov, akými sú chôdza a privolanie, nám Chiara a Channel ukázali ako vedia štekať na povel, Chadwick predviedol ukážkové odloženie v stoji, Chelsea predviedla zo všetkého trošku a navyše peknú spoluprácu so psovodom v motivácii a hre. A prvé miesto si právom zaslúžila Chile. Počas celej ukážky perfektne sledovala svoju psovodku, povely plnila presne a s nadšením. Jednoznačne bolo vidieť, že Daniela a Chile systematicky na výcviku pracujú nielen doma, ale aj na cvičisku KK Sĺňava. Poďakovanie patrí tamojším výcvikárom a tiež Romanovi Rakovanovi, ktorý má hovawartku Catherine z Kraje kalicha za jeho patronát nad hovawartami na Sĺňave a za to, že vybavil možnosť zúčastňovať sa výcviku aj nečlenom klubu Sĺňava. Díky Roman.

 

"Dospeláci" súťažili tentokrát len v jednej disciplíne a to "Najrýchlejšie privolanie". Bezkonkurečne to vyhral Everest. Ani sa nečudujem, má zo všetkých Kráľovských strážnikov najdlhšie nohy a asi aj najsilnejšiu väzbu na svoju psovodku Zuzku. A určite aj najlepšiu kondičku. Ja som videla Everesta bežať dlhý kus cez celú lúku len raz - cestou na výstavu do Poľského Rzeszowa. Spravili sme si tam prestávku, psy mali na lúke voľno a potom sme ich privolali, že budeme pokračovať v ceste. Everest sa k nám rútil takou rýchlosťou, že som sa len v duchu modlila, aby včas zabrzdil, lebo ak nie, všetci skončíme v lepšom prípade na poľskej úrazovke, v horšom prípade vlisovaní do asfaltu na ceste. Našťastie Everest mal nielen rýchlosť, ale aj postreh a rozum a zabrzdil efektne Zuzke rovno pri nohách. Chcela by som mať jej nervy. Ja sa druhý raz asi radšej postavím za nejaký strom. Nabudúce bude Everest asi len čestným hosťom súťaže v privolaní, lebo proti nemu asi nikto nemá šancu.

V lesku Everestovho víťazstva mi akosi vôbec neutkvelo v pamäti, kto bol na druhom a treťom mieste a tak prosím tých úspešných, aby sa mi ozvali a doplním ich do tabuľky víťazov.

Výsledky súťaží:

  Najšikovnejšie šteniatko: Najrýchlejšie privolanie
1. miesto CHILE Kráľovská stráž EVEREST Kráľovská stráž
2. miesto CHELSEA Kráľovská stráž

???

3. miesto CHADWICK Kráľovská stráž

???

Nezabudli sme ani na tých, ktorí sa snažili celý minulý rok (2010) a žali úspechy nielen poli výstavnom ale aj pracovnom. Sobotné poludnie sa tak nieslo v duchu slávnostnej atmosféry, pretože sme vyhlasovali výsledky súťaže

Pes a Suka roka 2010 v ch.st. Kráľovská stráž  

Pes roka ch.st. Kráľovská stráž 2010 Suka roka ch.st. Kráľovská stráž 2010
Everest 102,00   Fidži 75,50
Eston 62,80   Coral Sea 32,70
Emirat 41,60   Great Britain 21,75
Golfo 28,25   Cortina 15,00
Hudson 20,75   Hanoi 7,00
Gaston 8,75   Francia 3,00
Gabun 3,75      

Zľava: Emirat, Great Britain, Fidži, Everest

Absolútnym víťazom súťaže "Kráľovský strážnik roka 2010" sa stal
Ch. EVEREST Kráľovská stráž.

 

Všetkým Kráľovským strážnikom ďakujeme za vzornú reprezentáciu ich rodnej chovateľskej stanice Kráľovská stráž a budeme im držať palce aj v ďalších výstavných a výcvikových sezónach.

O tom, že ich snaha nie je márna, svedčia aj úspechy Kráľovských strážnikov v rámci celého Slovenského hovawart klubu a nestratia sa ani v Hovawart klube Českej republiky.

V súťaži "Najúspešnejší pracovný hovawart SHK 2010 obsadili prvé tri miesta naši odchovanci: Eston, Everest a Emirát. Kompletné výsledky sú tu. Krásny výsledok, za ktorý si gratulácie zaslúžia psovodi Janka, Zuzka a Peter.

V HK ČR pracovné snaženie a úspešne zložené skúšky z výkonu v roku 2010 vyniesli Ch. Everesta Kráľovská stráž na úžasné 9. miesto. Medzi stopárskymi majstrami sveta a všestrannými hovawartami so skúškami najvyšších stupňov je toto   umiestenie skutočne veľmi cenné. Gratulujeme majiteľke a neuveriteľne aktívnej psovodke Zuzke.

V klubovej súťaži SHK Pes roka 2010 obsadil Everest Kráľovská stráž 2. miesto a medzi sučkami sa najlepšie umiestnila Fidži na 4. mieste. Víťazkou sa stala sučka z ČR a tak je Fidži vlastne 3. najlepšou slovenskou sučkou za rok 2010.
Máme z toho radosť.

A aby to nebolo len o práci, večer sme sa trošku zabavili pri prehliadke masiek, kde bol podmienkou súlad masky psa a psovoda. Počet ľudí a psov v jednej maske bol ohraničený len zdola (minimálne jeden pes a jeden človek). Zopár fotiek na ukážku je tu, ale to najlepšie je v samostatnom albume z maškarády, kde sú aj výsledky všeľudového hlasovania všetkých prítomných.

 

Na ďalší Kráľovský víkend sa už všetci strážnici môžu tešiť v októbri 2011.

Naše predchádzajúce spoločné víkendy:

2. Kráľovský víkend október 2010

1. Kráľovský víkend jún 2010

 

späť na akcie

hlavná stránka