Vrhy "G"  a "H" Kráľovská stráž - spoločný fotoalbum 7. diel - čo sa deje na dvore
 

Šteniatka rastú viditeľne zo dňa na deň, rozširujú si teritórium pre svoje hry. Nie všetky predmety prežijú ich aktívne skúmanie. Ale je to na prospech správneho rozvoja šteniatok. Najviac na ne dozerá Fidži, prispôsobuje sa ich formám hier, správa sa ako taká len trošičku staršia sestra.

 

 
 
 
 
Vrh "G"     Vrh "H"    

album 1.diel album 2. diel  3.diel   4.diel    5.diel     6.diel     7.diel     8. diel

hlavná stránka