Reportáže z výstav

Celoštátna výstava psov - Nitra
28. 3. 2010
posudzoval Tibor Havelka (Slovensko)

Dnes sa do Nitry vybralo niekoľko Kráľovských strážnikov.

Z tých skúsenejších to boli Ch. Everest Kráľovská stráž a Fidži Kráľovská stráž.

Odvahu nabrali aj začiatočníci a v triede mladých sa prvý krát prezentovali Hudson Kráľovská stráž.a Gabun Kráľovská stráž.

Zľava: Everest, Fidži, Gabun, Hudson Hudson Gabun

Všetci dostali krásne a kvalitné posudky s takýmito umiestneniami:

                           
PSY:

trieda mladých  -   HUDSON - výborný 1, CAJC
                               GABUN - výborný 2
  

trieda šampiónov - EVEREST  - výborný 1, CAC
 

SUKY:

trieda stredná -  FIDŽI - výborná 1, CAC
Touto výstavou Fidži splnila všetky podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión SHK.
Máme z nej radosť.Všetkým Kráľovským strážnikom gratulujeme a ďakujeme ich majiteľom za výbornú reprezentáciu.

Gabun Hudson Everest a Fidži Gabun

prehľad výstavných úspechov

aký je rozdiel medzi medzinárodnou, národnou a celoštátnou výstavou?

O našich doteraz narodených šteňatách si môžete čo-to prečítať na týchto stránkach:

Vrh A, Vrh B, Vrh C, Vrh D, Vrh E, Vrh F, Vrh G, Vrh H