Vrh "L" Kráľovská stráž - socializácia

vpredu LAKELANDV rámci socializácie LEON a LAKELAND absolvovali krásne popoludnie v martinskom skanzene, kde sa konal už tradičný Michalský jarmok.

jarmoky v skanzene máme veľmi radi, pretože sa tam perdávajú len výrobky domácich remeselníkov, žiadny tržnicový tovar a býva aj zaujímavý program.

 

Chlapci boli veľkou atrakciou, nielen preto, že sú ešte šteniatka, ale hlavne preto, že sú dvaja rovnakí. Nikto ich neprehliadol, mnohí si ich chceli pohladkať a zistili, že majú na dotyk úžasne hebkú srsť. Z celého toho množstva ľudí, ktorých sme postretali a s ktorými sme sa dali do reči, len jediná pani spoznala, že sú to hovawarti. Aj to len preto, že osobne pozná niektorých hovawartov, žijúcich v tom istom meste ako ona.

Aj takto sa teda dá robiť osveta pre plemeno, ktoré je ideálnym rodinným strážcom a predsa o ňom ešte väčšina ľudí vôbec nepočula.

  LAKELAND LEON LAKELAND

     Rodičia        Kontrola vrhu         Váhová tabuľka

Album 1. týždeň   Album 3. týždeň   Album 4. týždeň   Album 5. týždeň   Album 6. týždeň   Album 7. týždeň 

Album 8. týždeň    Album 9. týždeň     Album 10. týždeň  

OSOBNÉ STRÁNKY ŠTENIATOK

Lakeland       Largo     Leon      Lockhart     London     Luxemburg      Lyon

O našich doteraz narodených šteňatách si môžete čo-to prečítať na týchto stránkach:

prehľad odchovov

Vrh A, Vrh B, Vrh C, Vrh D, Vrh E, Vrh F, Vrh G, Vrh H,  Vrh CH, Vrh IVrh J, Vrh K

hlavná stránka