Výsledky výstav - Ch. Afrika Gora Monte

 

                       Ch. Afrika Gora Monte

Šampión krásy Slovenska, Poľska,
M
aďarska, ČR
Slovenský Grand šampión
Klubový šampión SHK
Juniorská šampiónka krásy SR,
Slovenský šampión veteránov
Čakateľ poľského šampióna veteránov
Čakateľ juniorského šampióna ČR
Čakateľ interšampióna
Víťaz triedy dorastu, Najkrajší dorast, Najkrajšia suka v rase (PL)
Víťaz Slovenska 2005
Víťaz Špeciálnej výstavy mladých, Európsky víťaz mladých,
Víťaz plemena, Oblastný víťaz

Best of Queen 2012
Victory veteran Winner 2012

SUKA ROKA 2003, 2004, 2006 
SUKA ROKA 2005 - 2. miesto

5 x CAJC, 
18 x CAC,  3 x CWC,
4 x res. CAC,
1 x res.CACA
2 x CACIB,
3 x res. CACIB
2 x BOB

Čerstvá držiteľka prvého CACIBu


Afrika - Európska víťazka mladých Afrika v roku 2005 splnila všetky podmienky na titul Šampión krásy Poľska  
Afrika - Slovenská šampiónka krásy mladých
Šampión Maďarska
   Diplom Klubového šampióna sa získava len jedenkrát za život na základe získaných bodov a titulov na výstavách krásy. Slovenský grand šampión  Afrika - Slovenský šampión veteránov

 Klubová súťaž "Suka roka 2003"

Tejto prestížnej súťaže sa za rok 2003 zúčastnili obe naše sučky Agaia aj Afrika. Za svoje výstavné úspechy získala Gaika 3. miesto a Afrika siahla po méte najvyššej a bola ocenená titulom Suka roka 2003. Všetci sme na obe "dievčatá" veľmi hrdí.

Diplom a pohár pre Afriku:

Afrika - Suka roka 2003 Krásna trofej za krásne výstavné úspechy

A o tom, že Afrika je nielen krásna, ale aj šikovná, sa môžete presvedčiť na stránke jej pracovných úspechov.

album Afriky

 

 Trieda dorastu a mladých - podrobnejšie tu
KV SHK Hronec 3.5.2003 veľmi nádejná 1, Najkrajší dorast
KV HK ČR Kroměříž 17.5.2003 výborná 4
Svetová výstava psov Dortmund SRN 31.5.2003 veľmi dobrá 6
MVP Nitra 8.6.2003 výborná 3
MVP Praha 15.6.2003 výborná 1, CAJC
CVP Košice  20.7.2003 výborná 1
OVP Dolný Kubín  2.8.2003  výborná 1
MVP Bratislava  16.8.2003 výborná 1 , CAJC
MVP Bratislava  17.8.2003 výborná 2
Špeciálna výstava hovawartov Kamenný mlyn  24.8.2003 výborná 1, CAJC, Víťaz ŠV mladých
2. miesto v súťaži o BOB 
NVP - Brno 21.9.2003 výborná 1, CAJC
ŠV HK ČR - Milovice 27.9.2003 výborná 3
Európska výstava psov - 
Bratislava 5.10.2003
výborná 1, CAJC
Európsky víťaz mladých
splnený šampionát mladých SR

Medzitrieda - podrobnejšie tu
Derby show - Budapešť 22.11.2003 výborná 2, res. CAC
MVP Nitra 23. 11. 2003 výborná 
MVP Trenčín 25. 1. 2004 výborná 1, CAC
MVP Budapešť 31. 1. 2004 výborná 2
MVP Budapešť 1. 2. 2004 výborná 2, res.CAC, res.CACIB
MVP Miskolc 10. 4. 2004 výborná 1, CAC, CACIB
MVP Miskolc 11. 4. 2004 výborná 1, CAC, CACIB
NVP Banská Bystrica 9. 5. 2004 výborná 1, CAC
Klubová výstava HK ČR 15. 5. 2004 výborná 
Krajowa (Národná) wystava psov -  Bytom (PL) 23. 5. 2004 výborná 1, CWC, Najlepšia suka, Víťaz plemena - BOB 
MVP Nitra 30. 5. 2004 výborná 1 
NVP Racibórz (PL) 6. 6. 2004 výborná 2 
MVP Kraków (PL) 26. 6. 2004 výborná 2 
NVP Ustroň (PL)  4. 7.  2004 výborná 2 
CVP Košice 18. 7.  2004 výborná 1, CAC
NVP Zakopane (PL)  1. 8.  2004 výborná 1, CWC, Najlepšia suka

Trieda otvorená - podrobnejšie tu
MVP Bratislava 22. 8.  2004 výborná 4
ŠV SHK - Hronec 28. 8. 2004 výborná 4
MVP Budapešť 30. 4. 2005 výborná 1, CAC
splnený šampionát Maďarska

Trieda pracovná - podrobnejšie tu
NVP Nitra 13.  3.  2005 výborná 1, CAC
splnený  šampionát SR
MVP Katowice (PL) 19. 3. 2005 výborná 2
MVP Opole (PL) 24. 4. 2005 výborná 1, CWC, 
splnený šampionát PL
KV SHK - Duchonka 7. 5. 2005 výborná 2, res.CAC
splnený klubový šampión SHK
ŠV SHK - Varín 27. 8. 2005 výborná 3
KV Rakúskeho HW klubu
Amstetten - máj 2007
výborná 2, res. CACA
MVP Springdanube - máj 2007 výborná 1, CAC,
res. CACIB
MVP Nitra - jún 2007 výborná 1, CAC
MVP Brno - jún 2007 výborná 1, CAC
splnený šampionát ČR
MVP Bratislava - 18.8.2007 výborná 4
MVP Bratislava - 19.8.2007 výborná 3
MVP Bratislava - 16.8.2008 výborná 1, CAC
MVP Trenčín -január 2009 výborná 2, res. CAC

 

Trieda šampiónov - podrobnejšie tu
CVP Banská Bystrica 8.  5.  2005 výborná 1, CAC, Víťaz Slovenska
MVP Nitra 6. 11.  2005 výborná 1, CAC
NVP Nitra 19. 3.  2006 výborná 1, CAC 
splnený Grand šampionát SR
NVP Ostrava 9.  4.  2006 výborná 1, CAC 
MVP Opole  30.  4.  2006 výborná 2
KV Skalica - máj 2006 výborná 2, res.CAC
NVP B.Bystrica - 7. 5. 2006 výborná 1, CAC
NVP Senec - jún 2006 výborná 1, CAC
MVP Nitra - jún 2006 výborná 1, CAC
OVP Dolný Kubín, 13.8.2006 výborná 1, Oblastný víťaz
MVP Nitra -november  2006 výborná 1, CAC,
res. CACIB

 

Trieda čestná - (bez zadávania titulov)
MVP Bratislava - 17.8.2008 výborná 1

 

Trieda seniorov - (bez zadávania titulov)
ŠV SHK Lomnistá - 23. 8. 2009 výborná 1, Víťaz tr. seniorov

 

Trieda veteránov - (bez zadávania titulov)
MVP Bratislava - 21. 8. 2010 výborná 1
MVP Bratislava - 22. 8. 2010 výborná 1, BOB
NVP Prešov - 12. 9. 2010 výborná 1, Najkrajší veterán
                   výstavy - 2. miesto
NVP Zabrze - 10. 4. 2011 výborná 1, Najkrajší veterán
MVP Krakow - 25. 6. 2011 výborná 1, Najkrajší veterán
Victoryshow  18. 2. 2012 výborná 1, Best of Queen,
Victory veteran Winner 2012

Najkrajší veterán Národnej výstavy Prešov 2010 - 2. miesto

hlavná stránka