Vrh "CH" Kráľovská stráž - Portréty šteniatok

Vo veku 5 týždňov:

SUČKY

 
                                CHILE                      CHELSEA                            CHERRY                           CHANTAL                              
 
         CHIARA                              CHANNEL

PSY

CHICAGO                            CHEYENNE                        CHAMONIX                        CHADWICK                     

 

Vo veku 7 týždňov:

SUČKY

 
                                   CHILE                                                                                                 CHANNEL

CHELSEA   

 

CHIARA   

CHERRY                                                                          CHANTAL
 

PSY

 

                              CHICAGO                                                                       CHEYENNE  

   

 CHAMONIX

                                                                                             CHADWICK                     

 

 

Rodičia                  Kontrola vrhu                    Váhová tabuľka

Album 1. týždeň  Album 2. týždeň  Album 3. týždeň Album 4. týždeň  Album 5. týždeň  Album 6. týždeň

Album 7. týždeň   Album 8. týždeň     Album 9. týždeň   Album 10. týždeň

OSOBNÉ STRÁNKY ŠTENIATOK

Chantal   Chelsea  Chile   Cherry    Channel     Chiara    Chamonix    Chicago   Cheyenne   Chadwick

 

O našich doteraz narodených šteňatách si môžete čo-to prečítať na týchto stránkach:

prehľad odchovov

Vrh A, Vrh B, Vrh C, Vrh D, Vrh E, Vrh F, Vrh G, Vrh H